2 28 yıldan beri Avukatlar olarak, anlaşmazlıklar veya öfke olursa sizin için ayağa kalkarız. 2 27 yıldan beri Avukatlar olarak, anlaşmazlıklar veya öfke olursa sizin için ayağa kalkarız. 2 27 yıldan beri Avukatlar olarak, anlaşmazlıklar veya öfke olursa sizin için ayağa kalkarız.

Hizmetler ve uzmanlık alanları


 • Yabancılar hukuku
 • Iltica hukuku
 • Aile hukuku
 • Iş hukuku
 • Ceza hukuku
 • Trafik hukuku
 • Sosyal hukuk
 • Evlâtlık edinme hukuku
 • Kira hukuku
 • Tıbbi sorumluluk hukuku
 • Tazminat kanunu
 • Medeni hukuk
 • Türk-Alman devletler arası hukuku